تستوسترون و دیابت در مردان

کم و زیاد شدن هورمون تستوسترون در مردها تاثیرات زیادی دارد که اخیرا محققان تستوسترون را روشی برای پیشگیری از دیابت در مردان معرفی کردند. مردان چاق یا دارای اضافه وزن معمولاً دارای میزان پایین تستوسترون در خون شان هستند که با افزایش ریسک ابتلاء به دیابت نوع۲ مرتبط است. تیم تحقیق در این مطالعه…