29 اسفند 1396
A+ R A-

دستورالعمل های نمونه گیری

دستورالعمل های نمونه گیری

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار تميز در خانم ها (كشت ادرار )

ظرف ادرار را آزمایشگاه تحویل بگیرید

حداقل 3 روز از مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد.

1- بهترين نمونه جهت تشخيص عفونتها ي اداراي ،‌نخستين نمونه ادرارصبحگاهي است که حداقل هشت ساعت در مثانه مانده و تغلیظ شده است.

2- پيش از انجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب نماييد.

3- دستهاي خود را كاملا با آب و صابون به خوبي شسته و خشك نماييد .

4- درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد. تحت هيچ عنوان دستهاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يا درب آن تماس پيدا كند.

5- با يك دست ، چينهاي پوستي دستگاه تناسلي را ازهم باز كرده و با دستمال يكبار مصرف مقعد و پيشابراه را از جلو به عقب تميز كنيد. اين كار را دو بار تكرار نمائيد. البته در هر بار تميز كردن از يك دستمال جديد استفاده نموده و دستمال قبلي را دور بيندازيد .

6- درب ظرف كشت ادرار را با احتياط باز كنيد ،‌تحت هيچ عنوان دستهاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يا درب آن تماس پيدا كند .

7- پس از اينكه جريان ادرار شروع شد ،‌قسمت اوليه ادرار (2 ثانيه اول)‌را دور ريخته قسمت میانی ادرار را با حجم حداقل 10 ميلي ليتر را ‌جمع كنيد و مابقی را نیز در دستشویی تخلیه کنید.

توجه داشته باشيد كه ظرف مذكور تحت هيچ عنوان با پوست اطراف ناحيه تناسلي تماس پيدا نكند.

8- درب ظرف را بسته و آن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.

 9- در صورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه مي شود ،‌لازم است تا به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا آن زمان درجاي خنك نگهداري شود.بهتر است در صورت امكان شب پيش از نمونه برداري حمام كنيد.

 دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرارتميز در آقايان :‌(كشت ادرار )

ظرف ادرار را آزمایشگاه تحویل بگیرید

حداقل 3 روز از مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد.

1- بهترين نمونه جهت تشخيص عفونتها ي اداراي ،‌نخستين نمونه ادرارصبحگاهي که حداقل هشت ساعت در مثانه مانده و تغلیظ شده است.

2- پيش از انجام آزمايش از نوشيدن بيش از حد مايعات اجتناب نمائيد . 

3- دستهاي خود را كاملا با آب و صابون به خوبي خشك كنيد .

4- درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد. تحت هيچ عنوان دستهاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف يا درب آن تماس پيدا كند.

5-سر آلت را با نوك دستمال مرطوب يك بار مصرف تميز كنيد و دستمال را دور بيندازيد.اين كار را دو بار تكرار كنيد. در صورت ختنه نبودن باید پوست روی آلتت به طرف عقب کشیده شود.

6- مراقب با شيد كه سر آلت به سطح داخلي ظرف نخورد.

7- پس از اينكه جريان ادرار شروع شد ،‌قسمت اوليه ادرار (2 ثانيه اول)‌را دور ريخته قسمت میانی ادرار را با حجم حداقل 10 ميلي ليتر را ‌جمع كنيد و مابقی را نیز در دستشویی تخلیه کنید.

8 - درب ظرف نمونه  را بسته و آن را تحويل آزمايشگاه دهيد.

9- در صورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه مي شود ،‌لازم است تا به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا آن زمان درجاي خنك نگهداري شود.

 دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرارتميز در اطفال

- آزمایش باید قبل از شروع مصرف آنتی بیوتیک انجام شود. حداقل 3 روز از آخرین مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد.

- یک کیسه تمیز و استریل پلاستیکی با اندازه مناسب ( Urine bag) بسته به جنسیت طفل حاوی برچسب نام و مشخصات بیمار و شماره قبض بیمار ، پنبه ، گاز ، آب و صابون آماده میکنیم. - درست قبل از نمونه گیری کودک باید تا حدامکان آب نوشیده باشد.

چنانچه كودك را حمام برده و سپس اينكار را انجام دهيد بهتر است.

- شیرخوار را به پشت قرار دهید ، درحالیکه لفگنش به خارج چرخیده ، پاهایش از هم دور شده است و زانوانش خم هستند . دستکش ها را بپوشید.

- آلت تناسلی خارجی ، همانند آنچه در مورد بالغین شرح داده شد تمیز گشته و خشک میگردد.

- کیسه بطوریکه ، داخل آن با دستهایمان تماس حاصل پیدا نکند به محل چسبانده میشود.

- طفل را بر روی زانو نشانده تا در کیسه ادرار کند. یا پوشکی را روی کیسه قرار داده و بر تختی که کمی بستر آن بالا برده شده قرار دهید تا تخلیه ادرار آسانتر انجام شود.

- کیسه را بعد از جمع آوری 10 الی 15 میلی لیتر ادرار سریع جدا کنید.

کیسه نباید بیش از یک ساعت به مجرای ادرار متص باشد.

- درب کیسه حاوی ادرار را خم کرده و با چسب خودش بچسبانید و در یک لیوان قرار دهید.

- در صورتیکه نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده است سریعأ (حداکثرتا 20 دقیقه) به آزمایشگاه منتقل شده و در غیر اینصورت تا چند ساعت در یخچال نگهداری شود.

جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته

1. نمونه مورد نظر باید دقیقاً طی 24 ساعت جمع آوری گردد.

2.در ابتدای جمع آوری نمونه، دفع ادرار را انجام داده و آنرا دور بریزد. زمان را دقیقاً یادداشت نمایید (مثلا ساعت 7 صبح).

3. به مدت یک شبانه روز (24 ساعت) یعنی تا ساعت 7 صبح فردا تمامی نوبت های دفع ادرار را در ظرف مخصوص جمع آوری کنید.

4. در طول زمان جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری دور از دسترس کودکان و در یک جای خنک ترجیحا در یخچال نگهداری شده و پس از زمان 24 ساعت ظرف را در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل دهید.

5. اگر در طی این 24 ساعت بر حسب اشتباه ادرار خود را داخل ظرف تخلیه ننمودید حتماً به آزمایشگاه مراجعه نموده و ظرف جدید دریافت کنید.

6. بهتر است ادرار را مستقیماً به داخل گالن نریزید و از ظروف استریل ادرار جهت اینکار استفاده نمایید.

7. ظرفی که جهت جمع آوری ادرار به شما داده شده است، حاوی مواد نگهدارنده می باشد. نباید این مواد را خالی و یا آنها را بو کنید.

 

راهنمای تهیه نمونه مدفوع

توصیه های قابل ارائه به بیماران

 

آمادگی های لازم :

·     موادی که برای انجام رادیوگرافی خورده می شوند مانند باریم و روغن های معدنی ، ملین ها ، آنتی اسیدها ، بیسموت و برخی آنتی بیوتیک ها مانند تتراسایکلین ها حداقل از یک هفته قبل از نمونه گیری مصرف نشده باشند.

·     درمواردی که اندازه گیری کمی یا کیفی چربی در مدفوع مورد درخواست می باشد بیمار نباید پیش از جمع آوری نمونه از شیاف استفاده یا مواد روغنی مصرف نماید .

حجم نمونه موردنیاز ونکات مهم :

·     مقدار نمونه برای آزمایش انگل شناسی و میکروب شناسی درمدفوع قوام دار (جامد) حدود پنج گرم (به اندازه یک فندق ) و در مدفوع آبکی پنج میلی لیتر است . 

·         درصورت مشاهده کرم وهر مورد مشکوک درمدفوع به آزمایشگاه اطلاع داده شود.

·         نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال رااز بین ببرد.

      شرایط نگهداری نمونه ونحوه انتقال :

·     بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصاًدر موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند. اگر انجام آزمایش حداکثر تا 30دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکانپذیر نباشد،لازم است نمونه تازمان انتقال به آزمایشگاه در دمای یخچال (8-2 درجه)قرار داده شود.

برای این آزمایش :

·         احتیاج به ناشتا بودن نیست .

·         درب ظرف محتوی نمونه باید کاملاً بسته باشد.

·     درمواردی که آزمایش درچند نوبت باید انجام شود،به بیمار توصیه گرددهرنمونه باید بلافاصله پس از تهیه به آزمایشگاه تحویل گردد.درغیر این صورت تازمان انتقال نمونه به آزمایشگاه ،در دمای یخچال (8-2 درجه) قرارگیرد.

·         برچسب روی ظرف نمونه باید تمیز باقی بماند تا مشخصات آن خوانا باشد.

·         از بخش بلغمی یا خونی مدفوع نیز درون ظرف ریخته شود.

·         درطی یک روز نباید بیشتر ازیک نمونه ازبیمار جمع آوری نمود.

·         درصورتی که اندازه گیری کمی چربی 72ساعته مدفوع موردنظر می باشد ظرف جمع آوری نمونه باید ازقبل وزن شده باشد.

چنانچه بیمار دارو مصرف می کند حتماً در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه مشورت نماید.

   نحوه جمع آوری نمونه

·         نمونه مدفوع باید در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه تحویل می گردد و تمیز ، درب دار و فاقد مواد نگهدارنده است ، جمع آوری شود.

·         چنانچه به علتی امکان جمع آوری مستقیم مدفوع در ظرف نمونه گیری مقدور نباشد باید نکات زیر حتماً رعایت گردد:

1.      قبل از اجابت مزاج ، کف توالت باید کاملاً شسته و عاری از مواد شوینده و پاک کننده گردد(ترجیحاً بهتر است دو بار سیفون کشیده شود ).

2.   پس از اجابت مزاج بااستفاده از یک آبسلانگ یا اپلیکاتور ، مقدار کمی از سطح رویی مدفوع را بدون اینکه با ادرار یا آب مخلوط گردد، در ظرف مخصوص قرار داده و درب آن محکم بسته شود.

ملاحظات ایمنی

چون هر نمونه مدفوع می تواند منبع مهمی جهت انتقال باکتری ، ویروس و انگل محسوب شود ، لذا باید به رعایت نکات بهداشتی در هنگام جمع آوری و انتقال آن توجه شود.

   آزمایش بررسی خون مخفی درمدفوع

   توصیه های قابل ارائه به بیماران

برای انجام این آزمایش باید نکات زیر رعایت گردد:

·         خانم هایی که عادت ماهیانه هستند تا سه روز پس از پایان دوره فوق از انجام این آزمایش خودداری نمایند.

·         چنانچه بیمار به بواسیر یا شقاق مقعد مبتلا بوده وخونریزی واضحی ازاین ضایعات مشاهده می گردد،قبل از انجام آزمایش به آزمایشگاه اطلاع دهد.

·     چنانچه بیمار به علل مختلف دچار خونریزی از لثه ها یا مخاط دهان است ،خون بلعیده شده می تواند سبب مثبت شدن کاذب آزمایش گردد. پس بهتر است آزمایشگاه در جریان قرار گیرد.

·         دو تا سه روز پیش از آزمایش ودر طی دوره جمع آوری نمونه ،از خوردن غذاهای زیر خودداری شود:

گوشت قرمز (بهتر است گوشت مرغ و ماهی نیز مصرف نگردد)،سبزیجات خام بخصوص شلغم، ترب و تربچه ،قارچ ،کلم بروکلی ،گل کلم ،پرتقال،موز ،انگور ،طالبی یا گرمک ، خربزه ، ترب کوهی.

·         حداقل ازهفت روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهای زیر اجتناب گردد،درغیر این صورت به آزمایشگاه اطلاع داده شود:

سالیسیلات ها مانند آسپیرین ، سایر داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن ، ایندومتاسین،  دیکلو فناک سدیم ،داروهای استروئیدی ،کلشی سین ،ویتامین c،آنتی اسیدها ،ترکیبات آهن دار ،ترکیبات یددار ،دیورتیک های تیازیدی ،رزرپین.

لازم به ذکر است که با توجه به تنوع داروهای مصرفی وامکان تداخل آنها با نتایج آزمایش بهتر است مصرف هرگونه دارو قبل از انجام آزمایش به اطلاع پزشک معالج رسانده شود.

شرایط نگهداری نمونه ونحوه انتقال

·     نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود ، درغیر اینصورت تا زمان رسیدن به آزمایشگاه در دمای یخچال (8-2 درجه)نگهداری شود و از قراردادن نمونه ها در محیط گرم یا درمجاورت نور خورشید خودداری شود.

·         تاخیر در انجام آزمایش می تواند بر نتایج آن تاثیر منفی داشته باشد .

·         نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.

 حجم نمونه

·         مقدار مدفوع لازم برای آزمایش خون مخفی در مدفوع قوام (جامد )حدود 5 گرم (به اندازه یک فندق)و در مدفوع آبکی پنج میلی لیتر است.

نحوه جمع آوری نمونه

·         نمونه مدفوع باید در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه تحویل می گردد و تمیز ، درب دار و فاقد مواد نگهدارنده است ، جمع آوری شود.

·         چنانچه به علتی امکان جمع آوری مستقیم مدفوع در ظرف نمونه گیری مقدور نباشد باید نکات زیر حتماً رعایت گردد:

1.      قبل از اجابت مزاج ، کف توالت باید کاملاً شسته و عاری از مواد شوینده و پاک کننده گردد(ترجیحاً بهتر است دو بار سیفون کشیده شود ).

2.   پس از اجابت مزاج بااستفاده از یک آبسلانگ یا اپلیکاتور ، مقدار کمی از سطح رویی مدفوع را بدون اینکه با ادرار یا آب مخلوط گردد، در ظرف مخصوص قرار داده و درب آن محکم بسته شود.

ملاحظات ایمنی

چون هر نمونه مدفوع می تواند منبع مهمی جهت انتقال باکتری ،ویروس و انگل محسوب شود ،لذا باید به رعایت نکات بهداشتی در هنگام جمع آوری انتقال آن توجه شود.

جمع آوری نمونه مدفوع جهت اسکاچ تست

1. به بیمار 2 عدد لام به اضافه چسب پلاستیکی داده می شود.

2. بیمار باید به شکم خوابیده و چسب پلاستیکی به قسمت مقعد (رکتوم) چسبانیده شود. اعمال فشار کمی نوار چسب را به سطح مقعد (رکتوم) تثبیت می کند.

3. بعد از 20 الی 30 دقیقه چسب را از محل مقعد (رکتوم) جدا کرده و از محل چسب نوار به سطح لام (شیشه) چسبانیده می شود.

4. در صورت موفقیت آمیز نبودن این عمل، می توان از لام (شیشه) و چسب اضافی استفاده نمود و مراحل 2 الی 4 را تکرار کرد.

5. لام (شیشه) چسب خورده را در یک پاکت که مشخصات بیمار در آن ذکر شده به آزمایشگاه تحویل دهید.

6. بدلیل ضخامت کم شیشه لام ، از ضربه خوردگی لام جلوگیری نمایید.

7. پس از نمونه برداری، دستهای خود را بشویید.

آزمايش مدفوع براي تشخيص پارازيت (انگل )

مقدار كمي مدفوع را در ظرف محتوي ماده نگهدارنده ريخته و خوب مخلوط نمائيد.

براي اين آزمايش :‌

1- احتياج به ناشتا نيست

2- اگر درون قوطي مايع باشد مايع درون قوطي آب نيست لطفا مواظب باشيد.

3- سعي شود كه هر بار يك قوطي به آزمايشگاه آورده شود.

4- لطفا بر چسب تميز باقي بماند كه اسم خوانا باشد.

5- از بخش خلطي يا خوني مدفوع درون قوطي ريخته شود.

6- بعد از آوردن آخرين قوطي از پذيرش زمان جواب آزمايش را بپرسيد و بگوييد تمام نمونه ها را آورده ايد.

دستورالعمل جمع آوري نمونه مايع مني برای بررسی و شمارش اسپرم

آزمايش بر روي مايع مني به فرد خاصي به منظور تشخيص علت نازايي در مردان مورد استفاده قرار مي گيرد .

-  نمونه بايد ترجيحا در آزمايشگاه تهيه شود و چنانچه اين امر ممكن نباشد ، نمونه بايد در مدت كمتر از نيم ساعت به آزمايشگاه تحويل داده شود . در هنگام تحويل نمونه به آزمايشگاه زمان دقيق جمع آوري آن را به مسئول پذيرش اعلام نمائيد.

- نمونه بايد پس از 3 تا 5 روز پرهيز از نزديكي يا انزال تهيه شود و نمونه هايي كه پيش از دو روز و پس از هفت روز از آخرين نزديكي جمع آوري شود براي آزمايش مناسب نيست.

- وجود تب در خلال 3 روز پيش از انجام آزمايش ،‌نتيجه را تحت تاثير قرار مي دهد.

رفتن به جکوزی و اسخر و سونا در 3 روز قبل از آزمایش نتیجه را تغییر میدهد.

سر آلت به ظرف نمونه تماس پیدا نکند

دستها شسته شود و مثانه نیز خالی باشد

- بهترين نمونه مني نمونه اي است كه از طريق تحريك مصنوعي تهيه شده بدون استفاده از صابون ،‌و با دست كمي نمناك نمونه تهيه و در ظرف مخصوصي كه از طرف آزمايشگاه در اختيار شما قرار داده شده ،‌جمع آوري مي گردد. نمونه جمع آوري شده توسط كاندوم براي آزمايش مناسب نيست.

از ظرف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز، خشک و با دهانه گشاد که در دمای 20 الی 40 درجه گرم شده و فاقد ترکیبات دترجنت یا سایر مواد سمی است استفاده شود. بهتر است ظرف مخصوص را از آزمایشگاه تحویل بگیرید

- بايد دقت شود كه تمامي نمونه مني در ظرف مخصوص ريخته شود زيرا چنانچه فقط قسمتي از نمونه در اختيارآزمايشگاه قرارداده شود باعث به دست آمدن نتيجه غير واقعي خواهد شد.

- قبل از ريختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دماي آن را به نزديك درجه حرارت بدن (37 درجه انتي گراد )‌ برسانيد.

- از قرار دادن نمونه در حرارت هاي كمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتي گراد خود داري نموده و سعي كنيد تا زمان تحويل نمونه به آزمايشگاه آن را در دماي نزديك به حرارت بدن (37 درجه سانتي گراد)‌تگهداري كنيد.

توجه:‌نمونه اي كه از زمان جمع آوري آن بيش از يك ساعت گذشته باشد،‌فاقد ارزش است.

آزمايش مايع مني بعد از بستن لوله ها در مردان (وازكتومي )

انجام آزمايش مني در اين افراد مشابه انجام آزمايش معمولي مني است با اين تفاوت كه:‌

- اين آ‍زمايش بايد حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.

- در طي 48 ساعت پيش از انجام آزمايش نبايد نزديكي صورت پذيرد يا مايع مني به هر علت دفع شود.

جمع آوری نمونه خلط

  1. نمونه خلط را فقط در ظرف آزمایشگاه جمع آوری نمایید.2
  2. نمونه گیری را ترجیحاً قبل از استفاده از هر نوع آنتی بیوتیک انجام دهید.

2. لازم است قبل از گرفتن خلط دهان چند بار با آب معمولي شسته شود. نفس عميقي را از راه بيني كشيده و براي لحظه اي نفس خود را در سينه حبس كنيد و با سرفه عميق ،‌خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخليه كنيد و از ريختن خلط به جدار خارجي ظرف خود داري نمائيد.

چنانچه مشكل بود سر را روي بخار آب گرفته استنشاق نموده يا با آب نمك ده درصد قرقره نماييد تا خلط بيايد.

سعي شود آب دهان نباشد،‌آب دهان شفاف و آبكي است ولي خلط چسبندگي دارد. نمونه خلط جهت تشخیص علت عفونت مجاری تنفسی تحتانی جمع آوری می گردد و چنانچه به جای آن نمونه ترشحات حلقی و یا دهانی (آب دهان) جمع آوری گردد، نتیجه مطلوب از این آزمایش حاصل نمی گردد.

4. خلطی را که همراه با سرفه خارج می شود داخل ظرف مخصوص خلط جمع آوری نمائید.

5. جهت جلوگیری از انتشار عفونت از آلوده شدن سطوح خارجی به ظرف خودداری نمائید.

حجم نمونه باید در هر بار نمونه گیری حداقل 2 میلی لیتر باشد.

6. درب ظرف را محکم بسته و آنرا به سرعت به آزمایشگاه تحویل دهید.

 

بيرون ماندن خلط در جواب آزمايش تاثير مي گذارد.

بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعی - خدمات درمانی -نیروهای مسلح -ایرانیان - بنیاد شهید - سایر اقشار و حمایتی - کمیته امداد - روستائیان و عشایر - دانا - سینا - ایران - صدا و سیما - جهاد دانشگاهی - شرکت نفت فلات قاره و بانک ها...

نمایش افراد حاضر درسایت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم