آزمایش های بخش مولکولی و ویروس شناسی

بخش مولکولی و ویروس شناسی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم در بهار سال 1386 فعالیت خود را به عنوان « اولین مرکز تشخیص مولکولی در استان قم » آغاز نمود. اکنون پس از یازده سال تلاش و پشتکار، در فضایی مجزا و کاملاً استاندارد به همراه کادر مجرب و دستگاه های جدید و پیشرفته، بهتر و…