بخش های تشخیصی آزمایشگاه بوعلی

آزمایشگاه بوعلی

معرفی یوسرن بوعلی

يوسرن (USERN) شبكه ي جهاني آموزش و پژوهش علمي است كه مخفف Universal Scientific Education and Research Network می باشد. اين شبكه در اواخر سال ٢٠١٥ تاسيس و اساسنامه آن نوشته شده است.

آزمایشگاه بوعلی

بورد یوسرن بوعلی

موسس يوسرن، دكتر نيما رضائي هدف از تاسيس اين شبكه را از بين بردن هر گونه مرزی براي علم و دانش مطرح مي كند.

آزمایشگاه بوعلی

عضویت در یوسرن

یوسرن فضایی را فراهم کرده است تا دانشمندان جوان بتوانند مهارت های خود را در کنار دانشمندان پیشکسوت پرورش دهند و در کنار آنان دانش و مهارت علمی خود را به رقابت بگذارند.

آزمایشگاه بوعلی

گروههای آموزشی پژوهشی

اینترست گروه های یوسرن گروهی از افراد هستند که در یک رشته علمی مشخص به انجام فعالیت هایی مثل برگزاری کارگاههای آموزشی، نگارش مقاله های علمی در ژورنالهای معتبر، جلسات منظم، سخنرانی و ارائه پوستر و تالیف کتاب و انتشار آن توسط ناشرین معتبر مشغولند.

آزمایشگاه بوعلی

رویدادهای یوسرن بوعلی

در ادامه لیست کارگاه ها و رویدادهای مختلف یوسرن بوعلی را می توانید مشاهده کنید: