لیپوپروتئین با چگالی پایین


نام کامل آزمایش (فارسی):

لیپوپروتئین با چگالی پایین 

نام کامل آزمایش(انگلیسی):

LDL Cholesterol

نام اختصاری آزمایش:

LDL-C

سایر نام ها:

Beta Quantification LDL
Cholesterol in Low-Density Lipoproteins (LDL)
Cholesterol, DLD (Low-Density Lipoprotein)
Direct LDL (Low-Density Lipoprotein)
LDL (Low-Density Lipoprotein) Cholesterol
LDL Cholesterol (LDLC)
LDL Cholesterol (order if only LDL indicated)
LDL Direct
Low (Low-Density Lipoprotein) Direct
Low-Density Lipoprotein (LDL)
Soft-LDLD
Beta Quant LDL
Abetalipoproteinemia
Hypolipoproteinemia
Familial hypercholesterolemia (FH)
Type III hyperlipoproteinemia/dysbetalipoproteinemia

آزمایش های مرتبط:

Cholesterol 
HDL
VLDL
Triglycerides
Lipoprotein A

Chylomicron

بخش انجام دهنده آزمایش:

بیوشیمی عمومی

نوع نمونه:

سرم یا پلاسمای EDTA

شرایط رد نمونه:

نمونه ی همولیز شدید
نمونه ی شدیدا ایکتریک

حداقل حجم نمونه:

2 میلی لیتر

ملاحظات نمونه گیری:

1. از فلوئور ، اگزالات، سیترات و هپارین نباید به عنوان ضد انعقاد استفاده شود.
2. سرم باید در عرض ۲ ساعت از سلول ها جدا شود.

شرایط نمونه گیری:

ناشتایی:

14 – 12 ساعت ناشتایی توصیه می گردد.

داروها:

1. داروهای افزایش دهنده: 
آسپرین، ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها، استروئید ها، تیازیدها، سولفونامیدها، برخی از بتا بلوکرها، سیکلوسپورین ها، کاتکول آمین ها
2. 
داروهای کاهش دهنده:
اسید آمینوسالسیلیک، کلستیرامین، HMG CoA، اینترفرون، نیاسین

سایر:

1. ۲۴ ساعت قبل از نمونه گیری، از مصرف الکل جدا اجتناب شود.

زمان پایداری نمونه:

دمای یخچال:

بعد از جداسازی سلول ها: 5 روز

دمای فریز:

بعد از جداسازی سلول ها: 30 روز

دمای محیط:

بعد از جداسازی سلول ها: 8 ساعت

روش اندازه گیری:

رسوبی - مستقیم

اطلاعات مورد نیاز برای تفسیر نتایج:

سن و جنس مراجعه کننده

محدوده مرجع:

به برگه ی جواب آزمایش مراجعه شود.

اطلاعات بالینی:

1. کلسترول یکی از مولکول‌های زیستی و از دسته چربی‌ها (لیپیدها) است. کلسترول نوعی چربی و از مواد مهم غشا است. کلسترول در خون هم وجود دارد. کلسترول خون از دو منبع اصلی تأمین می‌شود: رژیم غذایی و تولید در کبد. کلسترول رژیم غذایی به‌طور عمده در گوشت، جگر، مغز، تخم مرغ و غذاهای لبنی به بدن می‌رسد. غذاهایی گیاهی کلسترول ندارند. پس از صرف غذا کلسترول از طریق روده جذب و سپس همراه با تری گلیسیریدها درون پوششی پروتئینی بسته‌بندی می‌شود.. کلسترول در بسیاری از بافتها، اما به ویژه در دیواره روده و کبد، تولید می شود. تقریبا 75٪ کلسترول تازه سنتز شده است و 25٪ از مصرف غذا است. تقریبا 50٪تا 75٪ کلسترول پلاسما توسط لیپوپروتئین های (LDL) و 15٪تا 40٪ با لیپوپروتئین های  (HDL) حمل می شود.
2.  بر اساس نتایج مطالعات بالینی متعدد که بیان کننده توانایی LDL-C در پیش بینی توسعه و پیشرفت بیماری قلبی عروقی است، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C) به عنوان یک نشانگر خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی شناخته شده است.
3. LDL-C، یک جمعیت ناهمگن از ذرات چربی هستند که به طور کلاسیک به عنوان ذره ای که دارای چگالی 1.006 تا 1.063 کیلوگرم در لیتر است، شناخته می شود.
4. در عمل، LDL-C معمولا با استفاده از معادله فریدوالد (LDL-C = TC - HDL-TG / 5) گزارش می شود. 
مهم این است که معادله فریدوالد کاستی ها و محدودیت های قابل توجهی وجود دارد. LDL-C محاسبه شده در بیمارانی که دارای بیحرکتی نیستند، دارای تری گلیسیرید بیش از 400 میلی گرم در دسی لیتر است و یا دارای نوع هیپربتالپپوپروتئینمی III هستند صحیح نمی باشد. این معادله به ویژه هنگامی که تری گلیسیرید بیش تر از 200 میلی گرم بر دسی لیتر یا زمانی که  LDL-C کم تر از 70 میلی گرم بر دسی لیتر باشد، قابل اعتماد نیست.
5. غلظت های بسیار پایین LDL-C با 2 اختلال ژنتیکی همراه است؛ آبتا لیپوپروتئینمی و هیپوبتالپپوپروتئینمی.بیماران ممکن است علائم بالینی و علائم پلی نفروپاتی، سو جذب چربی، هایپوستازیس و کمبود ویتامین های محلول در چربی ( ویتامین A، ویتامین E، ویتامین D، ویتامین K) را نشان دهند.

کاربردهای بالینی:

1. تعیین میزان خطر بیماریهای عروق کرونر قلب بویژه آترواسکلروز
2. تشخیص هیپرتری گلیسریدمی، هیپرلیپیدمی/ دیس بتا لیپیدمی تایپ III، غلظت بالای لیپوپروتئین (a) و یا لیپوپروتئین با دانسیته متوسط (IDL)، دیابت شیرین و هیپرتیروتیدی

یافته های بالینی:

1. مقادیر LDL-C بر اساس دستورالعمل برنامه آموزش ملی کلسترول (NCEP) برای بالغین ۱۸ سال به بالا:

Desirable: <100 mg/dL
Above Desirable: 100-129 mg/dL
Borderline high: 130-159 mg/dL
High: 160-189 mg/dL
Very high: > or =190 mg/dL

2. پانل کارشناسان روی دستورالعمل های یکپارچه برای سلامت قلب و عروق و کاهش خطر در کودکان و نوجوانان دستورالعمل های زیر را برای LDL-C در کودکان و نوجوانان (سن 2-17 سال) تنظیم کرده است:

Acceptable: <110 mg/dL

3. غلظت مطلوب برای  LDL-C در پیشگیری اولیه به خطر فرد بیمار بستگی دارد. عوامل خطر شامل سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های قلبی عروقی (CHD)، فشار خون بالا، سیگار کشیدن، چاقی، دیابت و کلسترول HDL پایین است. در نظر گرفتن درمان دارویی برای بیماران با به LDL-C بیش از 190 میلی گرم بر دسی لیتر توصیه می شود. 
4. مقادیر کم تر از 80 میلی گرم بر دسی لیتر نشان دهنده هیپوبتالپپوپروتئینمی است. عوارض ناشی از سوجذب چربی ممکن است در افراد مبتلا وجود داشته باشد. 
5
. مقادیر بسیار کم و یا غیر قابل شناسایی ممکن است نشان دهنده آبتا لیپوپروتئینمی باشد.
6. افزایش سطح در موارد زیر دیده می شود: 
لیپوپروتئینمی خانوادگی LDL، سندرم نفروتیک، بیماری فون ژیرکه، هیپرتیووئیدی ، مصرف الکل، هپاتیت و سیروز کبدی، هپاتوم، گاماپاتی ها، هیپرکلسترولمی خانوادگی نوع II a، سندرم کوشینک، کمبود apo CII ، پورفیری، نارسایی مزمن کلیوی، دیابت شیرین
7. کاهش سطح در موارد زیر دیده می شود: 
هیپوبتالیپوپروتئینمی خانوادگی، سوء جذب پروتئین ، سوختگی شدید، سوء تغذیه، هیپرتیروئیدی.

نویسنده

محسن احمدی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
دستیار پژوهش در بخش تحقیقات و توسعه آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم
مدیر دفتر و مسئول امور دانشجویی شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی (یوسرن) در بوعلی