شمارش کامل سلول های خونی - بررسی لام میکروسکوپی

 

نام کامل آزمایش (فارسی):

شمارش کامل سلول های خونی - بررسی لام میکروسکوپی

نام کامل آزمایش(انگلیسی):

Complete Blood Count and Differential count

نام اختصاری آزمایش:

CBC & Diff

سایر نام ها:

Cell Indices
HCT
Hematocrit
Hemoglobin Concentration
Hemoglobin, Blood
Indices
Leukocyte Count
MCHC
MCV
Platelets
RBC Sizing

آزمایش های مرتبط:

Blood Smear, Platelet count, Reticulocyte count

بخش انجام دهنده آزمایش:

خون شناسی و انعقاد

نوع نمونه:

خون کامل حاوی ضد انعقاد  EDTA

شرایط رد نمونه:

 1. همولیز شدید
 2. لخته خون
 3. نمونه ی فریز شده

حداقل حجم نمونه:

1.5 میلی لیتر

شرایط نمونه گیری:

ناشتایی:

نیاز ندارد.

داروها:

-

سایر:

-

زمان پایداری نمونه:

دمای یخچال:

48 ساعت

دمای فریز:

غیر قابل قبول

دمای محیط:

24 ساعت

روش اندازه گیری:

 دستگاه خودکار – در صورت نیاز بررسی میکروسکوپی لام

اطلاعات مورد نیاز برای تفسیر نتایج:

سن و جنس مراجعه کننده

محدوده مرجع:

به برگه ی جواب آزمایش مراجعه شود.

اطلاعات بالینی:

CBC شامل مجموعه اي از ارزیابی های گوناگون بر روي خون محيطي است و اطلاعات زیادی راجع به سيستم خون و ديگر اندام هاي بدن ارائه مي كند. این آزمایش ارزان، سهل و سریع می باشد و به عنوان آزمایش غربالگری از آن استفاده می شود. CBC و شمارش افتراقی شامل اندازه گیری اتوماتیک موارد زیر می باشد که به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 1. شمارش گلبول های قرمز (RBC)
 2. هموگلوبین (HB)
 3. هماتوکریت (HCT)
 4. شمارش گلبولهای سفید (WBC) و شمارش افتراقی (Diffrential count)
 5. شمارش پلاکت ها
 6. پهنای توزیع گلبول قرمز (RDW)
 7. میانگین حجم گلبولی (MCV)
 8. میانگین هموگلوبین گلبولی (MCH)
 9. میانگین غلظت هموگلوبین گلبولی (MCHC)
 10. و غیره
RBC ها، WBC ها و پلاکت ها در مغز استخوان تولید می شوند و در خون محیطی (جریان خون بدن) آزاد می گردند.
 1. عملکرد اولیه RBC ها این است که اکسیژن را به بافت منتقل کند.
 2.  WBCs یا همان سلول های سفید خون، اجزای اصلی سیستم ایمنی بدن هستند.
 3. پلاکت ها نقش مهمی در لخته شدن خون دارند.
متوسط حجم سلول (MCV) نشان دهنده اندازه گیری اندازه متوسط RBC است. آنمی ها به صورت میکروسیتیک (MCV<80)، ماکروسیتیک (MCV>100) و یا نورموسیتیک شناخته می شوند. عرض توزیع سلول های قرمز (RDW) نشان دهنده میزان تغییرات در اندازه RBC است. RDW ممکن است در تشخیص برخی از آنمی ها مفید باشد. به عنوان مثال، کم خونی فقر آهن با RDW بالا مشخص می شود، در حالی که تالاسمی با RDW پایین مشخص می شود.

کاربردهای بالینی:

این آزمایش یک ابزار غربالگری برای:
 1. تشخیص، تایید یا رد یک اختلال هماتولوژیکی (خونی) نظیر (آنمی، لوسمي، پلي سيتمي، بيماري هموليتيك نوزادان، ناسازگاري هاي گروه خون ABO و غیره)
 2. بررسی وضعیت سلامتی بدن  از طریق شمارش سلول های شرکت کننده در واکنش های سیستم ایمنی بدن به عفونت ها و عوامل التهابی)
 3. پایش اثرات پرتودرمانی یا شیمی درمانی می باشد.

یافته های بالینی:

نتایج خارج از محدوده ی مرجع احتمال وجود یک اختلال اولیه در اندام های تولید کننده ی سلول های خونی یا یک بیماری زمینه ای را نشان می دهد. باید توجه نمود که تفسیر نتایج باید با در نظر گرفتن وضعیت بالینی بیمار و تست های تکمیلی مناسب انجام گیرد.

نویسنده

محسن احمدی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
دستیار پژوهش در بخش تحقیقات و توسعه آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم
مدیر دفتر و مسئول امور دانشجویی شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی (یوسرن) در بوعلی