هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی


 بخش هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی:

 • در واحد هورمون شناسی، سلامت غدد و اعضا مختلف بدن با اندازه گیری هورمون های مترشحه از اندام های داخلی بدن از جمله هورمون های تیروئیدی، پاراتیروئیدی، فوق کلیوی، جنسی، همچنین تومور مارکرها و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرند. هم چنین جهت تعیین احتمال خطر ابتلا جنین به ناهنجاری های کروموزومی در دوران بارداری ، آزمایش های غربالگری سلامت جنین با استفاده از تجهیزات به روز و نرم افزار مورد تایید اداره کل مرجع سلامت انجام می گردد.
 • در واحد ایمونولوژی و سرولوژی، آزمایش های تشخیصی مانند بررسی عفونت های باکتریایی، ویروسی، مایکوپلاسما، انگلی، کمبود کمپلمان، گاماپاتی های مونوكلونال، پلی كلونال و كمبود ايمونوگلوبولین ها و همچنین آزمایش های مربوط به بیماری های خودایمن نظیر مالتیپل اسکلروزیس (MS)، لوپوس، آرتریت روماتوئید با روش هایی از جمله ایمونوفلورسانس انجام می پذیرد .
10.jpg
 • هدف ما در  این بخش ، انجام آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بالاترین اطمینان از نتایج بدست آمده و در سریع ترین زمان ممکن می باشد. به همین منظور کوشش شده است تا با بهره گیری از دانش تئوری و تجربی کادر مجرب و همچنین استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک عوامل مداخله گر از جمله خطاهای اپراتوری کاهش و دقت و صحت آزمایش ها افزایش یابد.
 • ضمناً تمامی آزمایش های این بخش، توسط کارشناسان و تحت نظر مستقيم مسئول فني، با پشتیبانی مجموعه کنترل کیفی و تحقیق و توسعه آزمایشگاه انجام می شود.
11.jpg
 

متخصصین:

 • دکتر سیّد امیر مومنی دکتری علوم آزمایشگاهی 

کارشناس ها:

 • یحیی صدیقین
 • فاطمه حسن پور
 • ملیحه خادمی
 • بتول شیدان شید
 • اعظم طالبی

تلفن تماس:

 • داخلی بخش تشخیصی: 
 • داخلی مسئول فنی: 

موقعیت:

 • ساختمان شماره 1 آزمایشگاه - طبقه همکف