بخش های تشخیصی آزمایشگاه بوعلی

آزمایشگاه بوعلی

بیوشیمی عمومی و تخصصی

بخش بیوشیمی یکی از مهم ترین بخش های آزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی می باشد. در این بخش، با استفاده از کادر مجرب و دستگاه پیشرفته و به روز بیش از 100 نوع آزمایش عمومی و تخصصی بر روی نمونه های خون، ادرار و مایعات مختلف بدن شامل مایع نخاع، مایع آسیت، مایع سینوویال و مایع پلور انجام می‌گیرد.

آزمایشگاه بوعلی

هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی

در این آزمایشگاه با استفاده از کیت ها و دستگاه های با کیفیت برتر آزمایش های هورمون، ایمنی شناسی و سرولوژی تخصصی و فوق تخصصی انجام می گیرد.

آزمایشگاه بوعلی

خون شناسی و انعقاد

بخش خون شناسی، یکی از بخش های بسیار مهم در آزمایشگاه پاتوبیولوژی می باشد که به بررسی سلامت اجزا مربوط به بافت خون در بیماران می پردازد.

آزمایشگاه بوعلی

میکروب‌ شناسی

عملکرد اصلی بخش میکروب شناسی پزشکی ، کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها برای بیماری های عفونی می باشد. این موارد در تشخیص و درمان بیماری های عفونی به متخصصین بالینی کمک خواهد کرد.

آزمایشگاه بوعلی

مولکولی و ویروس شناسی

در زمینه ی تشخیصی، این بخش با تجربه یازده ساله ی خود و بهره گیری از تجهیزات به روز و کیت های معتبر دارای تاییدیه های IVD ، CE و FDA توانسته است خدمات شایانی را به مراکز درمانی و پزشکان محترم ارایه نماید.

آزمایشگاه بوعلی

سیتوپاتولوژی

اين بخش با بهره گیری از دستگاههای به روز و دقيق و هم چنین پرسنل مجرب قابليت انجام كليه آزمايشهای تخصصي در زمينه آسيب شناسی، سيتولوژی، تين پرب (جديدترين و دقيق ترين روش آزمايش پاپ اسمير) درخواستی پزشكان را در سریع ترین زمان ممكن ارايه می نمايد.