پایان نامه های دانشجویی

 

 • بخش تحقیقات و توسعه آزمایشگاه بوعلی آمادگی دارد تا انواع خدمات مربوط به پایان نامه های دانشجویی را به دانشجویان گرامی ارائه کند. 
  این خدمات آموزشی در دو قالب مشاوره و کار عملی ارایه می گردد.
  در قالب مشاوره ، اعضای علمی بخش تحقیقات و توسعه آمادگی دارند تا در خصوص پایان نامه های دانشجویی به دانشجویان مشاوره های علمی، به روز و کارآمد ارائه کنند.  دانشجویان گرامی می توانند برای تعیین وقت مشاوره حضوری، از طریق شماره تلفن بخش و یا مکاتبه با آدرس الکترونیکی (ایمیل) اقدام نمایند.
  در قالب کار عملی، پایان نامه هایی که روی موضوعات بیوشیمی پزشکی، فیزیولوژی پزشکی، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پزشکی، بیوتکنولوژی، فارماکوژنتیک و بیوانفورماتیک تعریف شده باشند، در این بخش قابل انجام می باشند.
  از 
  دیگر ویژگی ها می توان به ارائه آموزش های مورد نیاز دانشجویان در دو بخش تئوری و عملی و سپس  انجام کار عملی پایان نامه توسط خود دانشجویان، اشاره نمود. 
IMG_5534.JPG