معرفی


تاریخچه بخش پژوهشی آزمایشگاه بوعلی 

  • بخش تحقیقات و توسعه آزمایشگاه در سال 87 و با هدف راه اندازی متدهای جدید در پژوهش های بالینی و غیر بالینی و استفاده حداکثری از امکانات آزمایشگاهی بالینی در طرح ها و پایان نامه ها تاسیس گردید. ایده تاسیس بخش تحقیقات و توسعه از آنجا منشاء می گرفت که از دستگاه های مورد استفاده در امور پژوهشی، در بخش تشخیصی نیز می توان استفاده کردد و بالعکس، بنابراین از این دستگاه ها می توان همزمان انتظار کاربردی دوگانه داشت. در ابتدا بخش تحقیقات و توسعه کار خود را با دستگاه انکوباتور کشت سلولی و الکتروفورز شروع کرد و  خوشبختانه از آن زمان تاکنون دائما به توانائی های آن افزوده شده است. هم اکنون این موسسه دارای امکانات پژوهشی بالائی است و امکان انجام پروژه های پیچیده بالینی و ملکولی در آن فراهم می باشد. بخشی از این امکانات می توان گفت در قم برای اولین بار ارائه می شود و حتی با مراکز تحقیقاتی دولتی مشابه قابل قیاس است.
IMG_5616.JPG

  • این امکانات هم اکنون علاوه بر دستگاه انکوباتور CO2 و الکتروفورز شامل PCR کلاسیک، Real time PCR، دستگاه اتوماتیک جداسازی  RNA و DNA، سانتریفوژ با سرعت بالا، الکتروفورز ژل آگاروز برای جدا سازی اسیدهای نوکلئیک و ژل داکیومنتیشن (برای ظاهر سازی و عکس برداری)، الکتروفورز پروتئین (عمودی و افقی)، وسترن بلات، ست کامل کشت سلولی، یخچال  70- سانتی گراد و نانودراپ و بانک سلولی (با تعداد محدودی سلول) نیز می شود. بخش تحقیقات و توسعه تاکنون میزبان تعداد زیادی پایان نامه کارشناسی ارشد، دکترا و طرح های تحقیقاتی مربوط به مراکز دانشگاهی قم و خارج از آن بوده است و همیشه آمادگی و افتخار این را دارد که از اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان محترم دعوت نماید تا از امکانات آن بازدید نمایند و با خدماتی که موسسه قادر به ارائه آن می باشد آشنا گردند. 
IMG_5534.JPG