کری مولیس، کاشف تکنیک PCR و برنده جایزه نوبل درگذشت!

کری مولیس، کاشف تکنیک PCR و برنده جایزه نوبل درگذشت!

1398/05/22

◀️ عنوان

کری مولیس، کاشف تکنیک PCR و برنده جایزه نوبل درگذشت!

🔺 مقدمه

کری مولیس مبتکر تکنیک PCR درگذشت.

🔺 کری مولیس

کری مولیس Kary Mullis بنیانگذار تکنیک PCR در هفتم آگوست در ۷۴ سالگی در اثر بیماری پنومونی درگذشت. او که برنده جایزه نوبل شیمی در سال ۱۹۹۳ بود، تکنیک اعجاب انگیز خود را در سال ۱۹۸۳ ابداع کرد. در این تکنیک قطعات خاصی از DNA به وسیله آنزیم های خاص و در دماهای مشخصی تکثیر می شوند. این تکنیک امروزه به پایه و اساس بسیاری از روش ها و تکنیک های جهان بیولوژی و پزشکی تبدیل شده است. هر دو مجله تاثیرگذار Nature و Science از پذیرش نتایج مطالعات او سرباز زده و مقاله او را به چاپ نرساندند تا در نهایت او توانست نتایج مطالعات خود را در مجله Methods in Enzymology در سال ۱۹۸۷ به چاپ رساند. او ۷ آگوست امسال در زادگاهش شهر کالیفرنیا آمریکا جان خود را از دست داد.
 

◀️ منبع

ایمونولوژی تودی

نویسنده

محسن احمدی

  • کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

  • کارشناس علوم آزمایشگاهی

  • دستیار پژوهش در بخش تحقیقات و توسعه آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم

  • مدیر دفتر و مسئول امور دانشجویی شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی (یوسرن) در بوعلی