آزمایش تعیین سرطان دهانه رحم با نرخ تشخیص 100%

آزمایش تعیین سرطان دهانه رحم با نرخ تشخیص 100%

1397/11/27 متن کامل
یائسگی و علایم آن

یائسگی و علایم آن

1397/11/04 متن کامل
 آلبینیسم؛ بیماری ژنتیکی افسانه‌ای

آلبینیسم؛ بیماری ژنتیکی افسانه‌ای

1397/11/03 متن کامل
آزمایش SGOT - AST

آزمایش SGOT - AST

1397/10/26 متن کامل
تفسیر آزمایش PT (زمان پروترومبین)

تفسیر آزمایش PT (زمان پروترومبین)

1397/10/23 متن کامل
 آزمایش پروتئین ادرار ۲۴ ساعته و تشخیص بیماری های کلیوی

آزمایش پروتئین ادرار ۲۴ ساعته و تشخیص بیماری های کلیوی

1397/10/22 متن کامل